VÅRA TJÄNSTER

INDUSTRI

Vi erbjuder våra kunder lösningar inom mekaniskt arbete, svetsning och montage.

Som entreprenör inom industriservice tillgodoser vi bland annat sågverks, gruv och pappersindustrierna i norr och Västerbotten med kunnig personal

Samt i våran verkstad i Piteå utför vi tillverkning och reparationer.

Vi har erfarenhet inom:

● Montage
● Industriservice & underhåll
● Svets
● Fältservice

JÄRNVÄG

Vår andra specialitet är järnväg där vi kan erbjuda en bred variation av behörigheter och kompetenser. Vi levererar dagligen säkerhetstjänster, bantekniker och maskiner till olika typer av spårrelaterade arbeten och projekt, små som stora, korta som långa.

Ett axplock av vad vi kan utför är:

● Spårgående grävmaskiner
● Bantekniker
● Tsm A, E, L,-Skydd samt E2
● Sos ledare
● Sos planerare
● Tågvarnare
● Vägvakter
● Elsäkerhetsledare maskin & bana
● Arbetsledning
● TSA/TA operatör
● Stabilitetspåverkande arbete i spår
● Snöröjning och halkbekämpning
● Neutralisering
● Rälsbyten
● Slipersbyten
● Buskröjning
● Kabelplöjning
● Kabelgrävning
● Profil sopning
● Makadamsugning
● Kanalisation
● VA förläggning
● Komponentbyten

PROJEKT OCH KUNDER

Kom i kontakt

med oss idag

Tveka inte att kontakta oss, vi tar oss an de flesta projekten och strävar alltid efter att utveckla eran och vår egna verksamhet